Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.


Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain Đã được đăng ký

Tên miền đang có sẵn!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Bảng giá tên miền

Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com
$10,00USD
1 Year
$10,00USD
1 Year
$12,00USD
1 Year
.net
$16,00USD
1 Year
$16,00USD
1 Year
$16,00USD
1 Year
.org
$16,00USD
1 Year
$16,00USD
1 Year
$16,00USD
1 Year
.sieure.cloud
$0,00USD
1 Year
N/A
N/A
.phuongnam.cloud
$0,00USD
1 Year
N/A
N/A
.phuongnam.info
$0,00USD
1 Year
N/A
N/A
.cloud
$23,00USD
1 Year
$13,00USD
1 Year
$13,00USD
1 Year
.app
$19,00USD
1 Year
$19,00USD
1 Year
$20,00USD
1 Year
.art
$15,00USD
1 Year
$15,00USD
1 Year
$16,00USD
1 Year
.audio
$157,00USD
1 Year
$157,00USD
1 Year
$157,00USD
1 Year
.beer
$32,00USD
1 Year
$32,00USD
1 Year
$33,00USD
1 Year
.best
$24,00USD
1 Year
$24,00USD
1 Year
$24,00USD
1 Year
.biz
$19,00USD
1 Year
$19,00USD
1 Year
$19,00USD
1 Year
.cam
$22,00USD
1 Year
$22,00USD
1 Year
$23,00USD
1 Year
.cc
$14,00USD
1 Year
$14,00USD
1 Year
$14,00USD
1 Year
.city
$23,00USD
1 Year
$23,00USD
1 Year
$24,00USD
1 Year
.info
$20,00USD
1 Year
$20,00USD
1 Year
$20,00USD
1 Year
.vip
$20,00USD
1 Year
$20,00USD
1 Year
$20,00USD
1 Year
.eu
$9,00USD
1 Year
$9,00USD
1 Year
$10,00USD
1 Year
.us
$11,00USD
1 Year
$11,00USD
1 Year
$11,00USD
1 Year
.fun
$23,00USD
1 Year
$23,00USD
1 Year
$24,00USD
1 Year
.club
$20,67USD
1 Year
$20,67USD
1 Year
$21,33USD
1 Year
.date
$33,00USD
1 Year
$33,00USD
1 Year
$33,00USD
1 Year
.design
$56,00USD
1 Year
$56,00USD
1 Year
$57,00USD
1 Year
.doctor
$106,00USD
1 Year
$106,00USD
1 Year
$107,00USD
1 Year
.click
$12,00USD
1 Year
$12,00USD
1 Year
$12,00USD
1 Year
.photo
$35,00USD
1 Year
$35,00USD
1 Year
$35,00USD
1 Year
.shop
$37,00USD
1 Year
$37,00USD
1 Year
$37,00USD
1 Year
.car
$3.204,00USD
1 Year
$3.204,00USD
1 Year
$3.204,00USD
1 Year
.email
$23,00USD
1 Year
$23,00USD
1 Year
$24,00USD
1 Year
.games
$21,00USD
1 Year
$21,00USD
1 Year
$22,00USD
1 Year
.coffee
$34,00USD
1 Year
$34,00USD
1 Year
$35,00USD
1 Year
.company
$13,00USD
1 Year
$13,00USD
1 Year
$13,00USD
1 Year
.gift
$21,00USD
1 Year
$21,00USD
1 Year
$22,00USD
1 Year
.health
$78,00USD
1 Year
$78,00USD
1 Year
$79,00USD
1 Year
.host
$104,00USD
1 Year
$104,00USD
1 Year
$104,00USD
1 Year
.hosting
$470,00USD
1 Year
$470,00USD
1 Year
$470,00USD
1 Year
.pics
$32,00USD
1 Year
$32,00USD
1 Year
$33,00USD
1 Year
.how
$32,00USD
1 Year
$32,00USD
1 Year
$33,00USD
1 Year
.io
$51,00USD
1 Year
$61,00USD
1 Year
$61,00USD
1 Year
.life
$34,00USD
1 Year
$34,00USD
1 Year
$34,00USD
1 Year
.link
$12,00USD
1 Year
$12,00USD
1 Year
$12,00USD
1 Year
.me
$30,00USD
1 Year
$30,00USD
1 Year
$30,00USD
1 Year
.mobi
$24,00USD
1 Year
$24,00USD
1 Year
$24,00USD
1 Year
.name
$11,00USD
1 Year
$11,00USD
1 Year
$11,00USD
1 Year
.online
$40,00USD
1 Year
$40,00USD
1 Year
$40,00USD
1 Year
.sale
$34,00USD
1 Year
$34,00USD
1 Year
$34,00USD
1 Year
.sexy
$63,00USD
1 Year
$63,00USD
1 Year
$63,00USD
1 Year
.site
$35,00USD
1 Year
$35,00USD
1 Year
$35,00USD
1 Year
.space
$26,00USD
1 Year
$26,00USD
1 Year
$26,00USD
1 Year
.tech
$57,00USD
1 Year
$57,00USD
1 Year
$58,00USD
1 Year
.tel
$17,00USD
1 Year
$17,00USD
1 Year
$18,00USD
1 Year
.tv
$39,00USD
1 Year
$39,00USD
1 Year
$40,00USD
1 Year
.video
$24,00USD
1 Year
$24,00USD
1 Year
$25,00USD
1 Year
.wiki
$31,00USD
1 Year
$31,00USD
1 Year
$32,00USD
1 Year
.work
$11,00USD
1 Year
$11,00USD
1 Year
$11,00USD
1 Year
.xyz
$13,00USD
1 Year
$13,00USD
1 Year
$13,00USD
1 Year
.yoga
$31,00USD
1 Year
$31,00USD
1 Year
$31,00USD
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền BẤT KỲ

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về Siêu Rẻ

Miễn phí chuyển tên miền về Siêu Rẻ*

Chuyển tên miền

* Tặng gói Hosting 1.000MB khi chuyển về Siêu Rẻ