חדשות

ינואר 1 Qui định cấp host miễn phí

Nội dung đăng tải không vi phạm luật pháp Chủ sở hữu tài khoản phải xác minh và xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email. Chủ sở hữu phải điền thông tin chính xác và nghiêm chỉnh, không gõ cẩu thả vào form đăng ký.  Một tài khoản chỉ được cấp 01 host miễn ... לקריאה נוספת »